KIMONOS AND ROBES (14)

Amber & Rust Kimono

$ 2,800 MXN

Black & White Cotton Kimono

$ 1,500 MXN

Blue Floral 80's Kimono

$ 2,500 MXN

Crimson China Kimono

$ 1,200 MXN

Ferrari Red Kimono

$ 1,500 MXN

India Flower Mesh

$ 1,500 MXN

Maroon Cotton Composite Boho Robe

$ 1,200 MXN

Noir Maxi Kimono

$ 4,500 MXN

Primary Colored Jacobean Robe

$ 1,500 MXN
BACK TO TOP